info.pmgpiskac@gmail.com

Tel: +385 98 99 03 095

EU projekt – Piskač, proizvodnja metalne galanterije

EU projekt


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Proširenje proizvodnih kapaciteta obrta Proizvodnja metalne galanterije Piskač

Obrt Proizvodnja metalne galanterije Piskač uspješno je proveo projekt primarno usmjeren na proširenje proizvodnih kapaciteta. Tijekom trajanja projekta ugovoren je vanjski stručnjak za provedbu postupka javne nabave, održani su redoviti sastanci projektnog tima. Kupljeni su svi planirani strojevi s pripadajućom opremom: kombinirane škare i probijačica, uređaj za zavarivanje i bušilica. Svi kupljeni strojevi i oprema testirani su i uključeni u proizvodni proces obrta. Navedeni strojevi s pripadajućom opremom kupljeni su od dobavljača METAL – KOVIS d.o.o. koji je po provedenom postupku javne nabave odabran kao najpovoljniji ponuditelj.

Kako bi sve zaposlenike, sugrađane, ali i širu javnost informirao o svom projektu obrt Proizvodnja metalne galanterije Piskač proveo je sve planirane mjere promidžbe i vidljivosti projekta. Informacije o projektu objavio je na svojoj službenoj web stranici, tiskao je i postavio pet plakata s informacijama o projektu i bespovratnom EU sufinanciranju u svojoj proizvodnoj hali, odnosno na lokaciji odvijanja projekta.

Provedba projekta u obrtu je dovela do očuvanja svih ranih mjesta. Do kraja 2017. godine prema evidencijama obrta došlo je do porasta zapošljavanja s devet na jedanaest zaposlenih. Do kraja 2017. godine zabilježen je i znatan rast prihoda od prodaje u poslovanju obrta. Glavni cilj projekta je ostvaren: modernizirani su proizvodni kapaciteti obrta nabavom novih strojeva s pripadajućom opremom. Implementacija projekta za obrt znači širenje proizvodnih kapaciteta, razvoj novih vrsta proizvoda, rast konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu te efikasniju i ekonomičniju proizvodnju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 183.375,00 kn, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 146.700,00 kn.

EU sufinanciranje projekta: 71.883,00 kuna sufinanciranih putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: Navedeni projekt provodit će se u vremenu od 02.10.2017. godine i završit će do 28.02.2018. godine, odnosno predviđeno trajanje projekta je 5 mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija: Više informacija o navedenom projektu dostupno kod voditeljice projekta Proširenje proizvodnih kapaciteta obrta Proizvodnja metalne galanterije Piskač, gđe. Božice Piskač na e-mail adresi: bpiskac604@gmail.com ili na broju telefona: +385 42 747 113.

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost obrta Proizvodnja metalne galanterije Piskač

Članak 1: Informacije o EU projektu tijekom realizacije projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Proširenje proizvodnih kapaciteta obrta Proizvodnja metalne galanterije Piskač  

Kratki opis projekta: Obrt Proizvodnja metalne galanterije Piskač ostvario je bespovratnu potporu putem natječaja E-impuls iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekt Proširenje proizvodnih kapaciteta obrta Proizvodnja metalne galanterije Piskač(KK.03.2.1.06.0973)obuhvaća ulaganja u opremu i alate sa svrhom proširenja i modernizacije proizvodnih kapaciteta obrta. Navedeni cilj projekta postići će se nabavkom sljedeće nove opreme: kombinirane škare i probijačica, bušilica te uređaj za zavarivanje. Ovim ulaganjem nadopunit će se postojeći proizvodni program i omogućiti proširenje postojeće proizvodne linije, odnosno obrt će proizvoditi više postojećih proizvoda, ali će razviti i proizvoditi nove proizvode. Ekonomičniji i efikasniji proizvodni proces omogućen novom opremom i alatima stvorit će obrtu preduvjete da postavi konkurentne cijene proizvoda na tržištu, čime se otvaraju mogućnosti za pronalazak novih kupaca i proboj na nova tržišta, domaća i međunarodna.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Glavni cilj projekta je proširenje i modernizacija proizvodnih kapaciteta obrta nabavom novih strojeva i alata, koji će vlasniku u konačnici omogućiti rast prihoda od prodaje, razvoj novih proizvoda i proizvodnju postojećih u većem opsegu, kao i očuvanje broja zaposlenika i zapošljavanje novih radnika. Proizvodnja metalne galanterije Piskač trenutno zapošljava devet radnika, provedbom projekta očuvat će se sva radna mjesta, a zbog povećanog opsega proizvodnje i razvoja i proizvodnje novih proizvoda stvorit će se potreba i preduvjeti za zapošljavanje dva nova radnika. Implementacija projekta za obrt znači širenje proizvodnih kapaciteta, razvoj novih vrsta proizvoda, rast konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu te, uslijed kraćeg vremena proizvodnje i racionalnije upotrebe resursa s manjim količinama otpadnih materijala, efikasniju i ekonomičniju proizvodnju. Prema procjeni to će rezultirati rastom prihoda od prodaje za 21% do kraja 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 183.375,00 kn, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 146.700,00 kn.

EU sufinanciranje projekta: 71.883,00 kuna sufinanciranih putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: Navedeni projekt provodit će se u vremenu od 02.10.2017. godine i završit će do 28.02.2018. godine, odnosno predviđeno trajanje projekta je 5 mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija: Više informacija o navedenom projektu dostupno kod voditeljice projekta Proširenje proizvodnih kapaciteta obrta Proizvodnja metalne galanterije Piskač, gđe. Božice Piskač na e-mail adresi: bpiskac604@gmail.com ili na broju telefona:  +385 42 747 113.

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost obrta Proizvodnja metalne galanterije Piskač